Do prawidłowego działania strony konieczna jest włączona obsługa skryptów JavaScript w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

 • 1. Postanowienia ogólne i dane do kontaktu

  Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką”) ma zastosowanie do danych osobowych
  klientów i użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) strony internetowej spółki WALMARK,
  a.s. (dalej zwanej „WALMARK” lub „Administratorem”), które spółka ta gromadzi i przetwarza,
  jako administrator danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i usług na niej
  udostępnianych (dalej „Strona Internetowa”).

  Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” – zwane dalej „RODO”)

 • 2. Podstawowe dane Administratora

  Nazwa: WALMARK, a.s.
  Siedziba: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
  Nr identyfikacyjny 00536016

  Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, pod
  numerem B 2501
  tel.: +420 800 141 141
  email: info@walmark.cz
  www: www.walmarkgroup.eu

  Imię i nazwisko/stanowisko: Jan Šebek
  siedziba: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
  tel.: +420724069693
  mail: gdpr@walmark.cz

 • 3. Aktualizacja i dostępność Polityki

  WALMARK może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na temat daty ostatniej
  aktualizacji Polityki znajduje się powyżej. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą
  publikacji zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. W przypadku gdy Użytkownik korzysta
  z naszej strony internetowej po takiej aktualizacji, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na
  zaktualizowaną wersję Polityki.

 • 4. Informacje udostępnione przez Użytkownika

  W niektórych częściach niniejszej strony internetowej możliwość korzystania z pewnych usług
  (np. rejestracja w Programie Lojalnościowym WALMARK lub przetwarzanie zamówień) bądź
  uczestnictwa w danej aktywności (np. konkursy konsumenckie) może być uzależniona od podania
  danych osobowych Użytkownika.

  WALMARK może połączyć udzielone informacje z innymi informacjami uzyskanymi na stronie
  internetowej lub w inny sposób np. przy okazji poprzednich zamówień Użytkownika.

 • 5. Bierne gromadzenie i wykorzystanie informacji

  Podczas przeglądania strony internetowej, niektóre informacje mogą być gromadzone w sposób
  bierny przez użycie różnego rodzaju technik i narzędzi, np. adresy IP, pliki „cookies” (tzw.
  ciasteczka) oraz gromadzenie danych (tj. bez faktycznego aktywnego udzielania informacji przez
  Użytkowników).

  Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” oraz innych technologii monitorowania
  stosowanych na naszej stronie zawarte są w Polityce Plików Cookies. Polityka Plików Cookies
  wyjaśnia sposób, w jaki można zablokować pliki „cookies” oraz technologię monitorowania.

 • 6. Odesłania do innych stron internetowych

  Niniejsza Polityka nie dotyczy ochrony danych osobowych, udzielania informacji ani innych
  procedur zewnętrznych podmiotów współpracujących z WALMARK, za które spółka ta nie ponosi
  odpowiedzialności, w tym podmiotów zewnętrznych prowadzących stronę internetową lub jej części
  (w tym aplikacje), do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony internetowej lub do
  której na niniejszej stronie znajduje się odesłanie. Fakt, że z naszej strony można uzyskać
  dostęp do takich stron innych podmiotów lub że istnieją na niej odesłania do nich nie oznacza
  zgody WALMARK na takie strony.

 • 7. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  W niektórych przypadkach WALMARK może uzyskać informację na temat Użytkowników bezpośrednio od
  nich lub z innych legalnych źródeł. Niektóre informacje uzyskane przez WALMARK w ten sposób
  można sklasyfikować jako „dane osobowe” zgodnie z art. 4 (1) RODO.

  Informacje na temat osoby niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania mogą być
  wykorzystywane i publikowane w dowolny sposób. Jeżeli dane niedotyczące osoby
  niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania można powiązać z danymi dotyczącymi
  osób niezidentyfikowanych lub niemożliwych do zidentyfikowania (np. nazwisko Użytkownika można
  powiązać z jego lokalizacją geograficzną), WALMARK zachowa takie powiązane informacje jako dane
  osobowe tak długo, jak długo dane te będą powiązane (np. rekomendacja najlepszego sposobu
  dostarczenia towarów do miejsca zamieszkania Użytkownika lub rekomendacja dotycząca takiego
  samego lub podobnego produktu w sprzedaży).

  Zakres i cel przetwarzania danych osobowych, czas oraz osoby upoważnione do uzyskania dostępu
  do danych osobowych podane są w następującej tabeli.